Subdirección xeral de Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios
Consellería de Sanidade de Galicia