Doctor en Medicina.
Funcionario del Cuerpo Superior de Salud Pública
Vocal del Consell Assessor de Salut Pública y
del Comitè de Bioètica de Catalunya